Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Paragraf w służbie Policji”

Data publikacji 10.07.2013

Uczestnicy szkoleń zawodowych podstawowych biorą udział w konkursach wiedzy, jakie przygotowują dla nich nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji. Pierwszą edycję konkursu wiedzy prawniczej „Paragraf w służbie Policji” zorganizowała i przeprowadziła kadra Zakładu Służby Kryminalnej. Zakres tematyczny konkursu obejmował treści programowe związane z realizacją zadań służbowych policjantów.

     Trzydziestu dwóch słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-1/13 przystąpiło do konkursu, który stanowił formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności przed zbliżającym się egzaminem końcowym. Celem konkursu było propagowanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu tematyki dotyczącej: wstępu do prawoznawstwa, materialnego prawa karnego i wykroczeń, procesowego prawa karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, udzielania pomocy lub asysty przez Policję w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynów zabronionych określonych w ustawach szczególnych wymienionych w programie szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

     Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach: kwalifikacyjnym, głównym i finałowym. W etapie kwalifikacyjnym słuchacze rozwiązywali test wiedzy. Podczas tego etapu wykazali się dużym poziomem wiedzy. Trzynaście osób zakwalifikowało się do głównego etapu konkursu sprawdzającego umiejętności praktyczne policjantów.

     Laureatów konkursu wyłoniono w etapie finałowym. Trzech finalistów udzielało odpowiedzi przed komisją na wylosowane pytania.

     Zwycięzcamii I edycji konkursu zostali:

·         I miejsce - post. Łukasz Chojnacki - słuchacz SZP-1/13/I/3,

·         II miejsce - post. Łukasz Patyk - słuchacz SZP-1/13/I/2,

·         III miejsce - post. Aleksandra Jankowska - słuchacz SZP-1/13/IV/3.

 

     Gratulacje finalistom złożyli: przewodniczący komisji konkursowej - Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski oraz członkowie komisji - nauczyciele policyjni Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Małgorzata Lis-Walewska, podinsp. Agnieszka Mańko-Czajka i nadkom. Ewa Jakimiuk.

 

Ewa Jakimiuk – ZSK

zdj. ze zbiorów ZSK

Powrót na górę strony