Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program komputerowy na miejscu zdarzenia

Data publikacji 04.07.2013

Przedstawiciele firmy Cyborg Idea s.c. z Krakowa zaprezentowali innowacyjny system rejestracji geometrii otoczenia 3D oraz położenia i konfiguracji śladów z miejsc zdarzeń kryminalistycznych na potrzeby ich dokumentowania, wizualizacji i rekonstrukcji.

     Cybid eSurv – dedykowany jest służbom policyjnym oraz ekspertom do obsługi zdarzeń typu:

–     kolizje i wypadki drogowe;

–     zdarzenia kryminalistyczne i terrorystyczne;

–     pożary;

–     katastrofy lotnicze, kolejowe, budowlane, etc.

     Mgr inż. Stanisław Wolak- ekspert z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz mg inż. Mirosław Marciniak – fotogrametra, po spotkaniu z Kierownikiem Zakładu Szkoleń Specjalnych mł. insp. Robertem Rodziewiczem, zaprezentowali możliwości programu. Uczestniczyli w zajęciach kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego „RWD – 3”. Przedstawili poszczególne elementy systemu akcentując jego pozytywne strony w technicznym dokumentowaniu zdarzeń drogowych.

     Zaprezentowany wcześniej sprzęt techniczny został wykorzystany w praktycznej części zajęć. Wykonując czynności na miejscu symulowanego wypadku drogowego, słuchacze mieli możliwość wykorzystania technicznych urządzeń użyczonych przez przedstawicieli firmy.

     Należy dodać, że firma Cyborg Idea s.c. od wielu lat współpracuje z Zakładem Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w zakresie użyczenia programu komputerowego PLAN służącego do wizualizacji miejsc zdarzeń drogowych. Dzięki temu w trakcie szkoleń policji drogowej i techników kryminalistyki istnieje możliwość graficznego udokumentowania poszczególnych miejsc zdarzeń.

 

tekst i zdjęcia Krzysztof Zaranek – ZSS

Powrót na górę strony