Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

EU-China Police Training Project

Data publikacji 03.07.2013

W dniach 24 – 28 czerwca 2013 r. w Akademii Policyjnej w chińskim Wuhan odbyła się siódma edycja zajęć szkoleniowych w ramach trwającego od kilku lat projektu „EU-China Police Training Project”. Przedsięwzięcie ma na celu wymianę doświadczeń w różnych obszarach działalności policji krajów unijnych i przedstawicieli strony chińskiej.

   

     Bez wątpienia projekt, którego liderem ze strony unijnej jest Holender Ruud Beugeling, daje także okazję do zacieśniania współpracy pomiędzy krajami UE a Chińską Republiką Ludową. Pierwsze w tym roku czerwcowe spotkanie w Akademii Policyjnej w Wuhan było poświęcone problematyce wywozu broni palnej z obszaru celnego Unii do państw trzecich, kontroli nabywania i posiadania broni. W zajęciach uczestniczyli instruktorzy reprezentujący UE - z Polski i z Czech. Podczas pięciodniowego kursu instruktorzy z UE zaprezentowali uczestnikom zajęć szereg zagadnień dotyczących ogólnych regulacji obowiązujących w europejskiej wspólnocie, których celem jest przede wszystkim zwalczanie nielegalnego obrotu bronią palną, jej częściami oraz amunicją, jak również sprawowanie kontroli nad wytwarzaniem, znakowaniem, przywozem i wywozem broni palnej. W celu zobrazowanie szczegółowych rozwiązań w niniejszym zakresie chińscy policjanci zostali zapoznani z przykładami rozwiązań prawnych w zakresie kontroli nad bronią i amunicją w Czechach i Polsce.

     Wizyta w chińskim Wuhan była także doskonałą okazją dla polskich i  czeskich policjantów do zapoznania się ze specyfiką codziennej służby policyjnej w Chinach oraz poznaniem sprzętu wykorzystywanego przez funkcjonariuszy chińskich jednostek specjalnych policji SWAT w trakcie interwencji o wysokim stopniu ryzyka. Niewątpliwie dużym zaskoczeniem dla europejskich policjantów była informacja, że w Chińskiej Republice Ludowej podczas pełnienia rutynowej, codziennej służby policjanci nie noszą żadnych środków przymusu bezpośredniego. Pałka służbowa, kajdanki, gaz obezwładniający oraz broń palna krótka są pobierane tylko w szczególnych przypadkach.

     Warsztatowa formuła zajęć w Akademii Policyjnej w Wuhan była doskonałą sposobnością do wymiany doświadczeń, prezentacji rozwiązań prawnych w zakresie kontroli nad bronią i amunicją w UE i Chińskiej Republice Ludowej.

mł. insp.Grzegorz Winnicki – Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych

Powrót na górę strony