Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZP-5/13 w CSP

Data publikacji 23.05.2013

W Centrum Szkolenia Policji, 97 funkcjonariuszy rozpoczęło proces kształcenia na szkoleniu zawodowym podstawowym, pierwszym od momentu przyjęcia do służby.

     W uroczystym rozpoczęciu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych i nauczyciele policyjni szkoły.

     W swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka przekazał informacje m.in. o programie szkolenia i bogatej ofercie szkoły dot. możliwości poszerzania wiedzy w ramach funkcjonujących kół zainteresowań.

     Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka, kom. Anna Rybicka-Nowek odczytała list Komendanta Głównego Policji skierowany do słuchaczy. Wykład na temat zagadnień z zakresu etyki zawodowej przeprowadzony przez Kierownika Zakładu Techniki Operacyjnej (Przewodniczącego Zespołu Pedagogicznego), kom. Jerzego Jakubiaka zakończył inaugurację szkolenia.

     Słuchaczom SZP-5/13 życzymy jak najlepszych wyników w nauce.

    hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony