Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomóc osobie niesłyszącej

Data publikacji 23.05.2013

W Centrum Szkolenia Policji odbywają się warsztaty z języka migowego dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

    Warsztaty (trwają od kwietnia br.) mają na celu przybliżenie słuchaczom problematyki dotyczącej osób niesłyszących, zniesienie barier komunikacyjnych oraz obalenie mitów o osobach głuchych. Ponadto ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania sięwskazuje instytucje publiczne, na których ciąży obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób. Wśród wymienionych instytucji są również jednostki Policji, dlatego też umiejętność posługiwania się językiem migowym przez policjantów jest ze wszech miar przydatna.

     Na zajęciach słuchacze poznali, różnice pomiędzy językiem migowym a językiem miganym, alfabet języka migowego, liczebniki główne i porządkowe,  znaki statyczne i dynamiczne, podstawowe słownictwo niezbędne do porozumienia z osobą głuchą oraz słowa i zwroty do wykorzystania w pracy policjanta .

     Organizatorem zajęć jest st. sierż. Eliza Ostrowska, instruktor Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP, która od 1996 r. współpracuje z osobami głuchoniemymi , poznaje ich środowisko, a także na bieżąco poszerza  wiedzę w zakresie języka migowego. Dotychczas ukończyła II stopień języka migowego dla nauczycieli oraz III stopień (PJM).

 

 

Eliza Ostrowska ZSS

zdj. Łukasz Zakrzewski

Eliza Ostrowska ZSS

Powrót na górę strony