Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Daktyloskopia w postępowaniu przygotowawczym” – warsztaty kryminalistyczne

Data publikacji 22.05.2013

8 maja br. Zespół Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP zorganizował pierwsze spotkanie słuchaczy, w ramach warsztatów kryminalistycznych „Daktyloskopia w postępowaniu przygotowawczym”.

     Głównym celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu daktyloskopii. Organizowane spotkania realizowane są w formie wykładów, pogadanek, pokazów i ćwiczeń. Słuchacze poznają podstawowe wiadomości o śladach daktyloskopijnych. Nabywają umiejętności w zakresie ich ujawniania oraz zabezpieczenia kryminalistycznego i procesowego. Poznają też sposoby daktyloskopowania osób żywych, zarówno metodą tradycyjną, jak i przy wykorzystaniu urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania osób – Live Scannera. Program warsztatów przewiduje również obsługę urządzeń  do elektronicznej weryfikacji tożsamości osób na podstawie odwzorowań linii papilarnych poprzez sprawdzenie w policyjnych bazach danych – Morpho Touch i Morpho RapID.

     Już pierwsze spotkanie dowiodło, że zainteresowanie tematyką jest ogromne, a liczba chętnych do udziału w warsztatach spowodowała konieczność zorganizowania dwóch edycji. Autorzy przedsięwzięcia liczą na to, że spotkania na stałe wejdą w cykl doskonalenia zawodowego. Uzyskana w ramach warsztatów wiedza i zdobyte umiejętności mogą wpłynąć na podjęcie decyzji przez uczestników szkolenia o dalszym kierunku rozwoju zawodowego.

     Organizator warsztatów nadkom. Dariusz Śledziewski, wspólnie z nadkom. Sławomirem Ronowiczem i podkom. Waldemarem Weremko prowadzą spotkania ze słuchaczami kursów i szkoleń realizowanych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

Dariusz Śledziewski ZSS

zdj. Sławomir Ronowicz ZSS

Powrót na górę strony