Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ty też możesz pomóc….

Data publikacji 16.05.2013

Pod takim hasłem w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań została przeprowadzona akcja na rzecz podopiecznych Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie.

     Pomysł na akcję zrodził się po lutowym spotkaniu, które zorganizowano w ramach współpracy z placówką.

     14 maja br., słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP 1/13 i SZP 2/13 realizowanego w Centrum Szkolenia Policji oraz nauczyciele Zakładu Służby Prewencyjnej podkom. Sławomir Klimaszewski i podkom. Marceli Śmiałek udali się do Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie, aby przekazać przedmioty pochodzące ze zbiórki koleżeńskiej, przeprowadzonej wśród słuchaczy i pracowników CSP.

     Na miejscu słuchacze spotkali się z kobietami i dziećmi doznającymi przemocy bądź zagrożonymi przemocą domową. Mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z nimi, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę na temat problemu przemocy.

    Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom oraz pracownikom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za aktywne włączenie się w przeprowadzoną zbiórkę koleżeńską i przekazane dary.

 

                                                           post. Anna Gilbert i post. Lidia Adamska- Miś SZP 2/13

                                                           zdj. Sławomir Klimaszewski ZSP

Powrót na górę strony