Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na stanowisku kierowania

Data publikacji 06.05.2013

22 kwietnia br. zakończyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji (KSDyż – 1/13). W kursie uczestniczyło 16 słuchaczy z jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego/miejskiego/rejonowego z garnizonów stołecznego, lubelskiego, łódzkiego i podkarpackiego.

     Zajęcia teoretycznie i praktycznie przygotowywały funkcjonariuszy do realizacji następujących zadań zawodowych:

  1. reakcja służby dyżurnej na zgłoszone wydarzenie;
  2. zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
  3. wykorzystanie przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych oraz urządzeń technicznych na stanowisku dyżurnego.

     Wszyscy słuchacze ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Do realizacji zajęć dydaktycznych zaangażowana była kadra z Zakładu Służby Prewencyjnej, Zakładu Służby Kryminalnej i Zespołu Psychologów. W celu zapewnienia warunków maksymalnie zbliżonych do panujących w jednostkach terenowych, w czasie zajęć symulacyjnych wykorzystywana była sala operacyjna Policyjnego Centrum Dowodzenia wraz z odpowiednim wyposażeniem.
      19 kwietnia uczestnicy kursu wzięli udział w zajęciach wyjazdowych do stanowiska kierowania w Komendzie Głównej Policji i do Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

 

podinsp. Tomasz Wewiór – Zastępca Kierownika ZSP

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony