Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Taktyczne aspekty prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich

Data publikacji 02.05.2013

W dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w Centrum Szkolenia Policji w zorganizowana została pierwsza i jedyna zaplanowana w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich oznaczonego symbolem TN-1/13.

        Kurs został wznowiony w Centrum Szkolenia Policji po niemal dwuletniej przerwie. Brało w nim udział 20 słuchaczy. Jego celem było m.in przygotowanie uczestników do zaplanowania i zrealizowania  czynności, w ramach prowadzonego postępowania wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego lub nieletniego zdemoralizowanego, dobierając właściwą taktykę działania. Intensywny program szkolenia wypełniony był zajęciami teoretycznymi oraz praktycznymi. Uczestnicy kursu pogłębili wiedzę i nabyli umiejętności m.in. w zakresie:

1)   podstawowych zasad postępowania w sprawach nieletnich;

2)   posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz zastosowania techniki adekwatnej do sytuacji interwencyjnej;

3)   wybranychczynności procesowych oraz wybranych zagadnień pracy operacyjnej;

4)   uprawnieńPolicji w postępowaniu z nieletnimi.

     Zajęcia realizowane były przez nauczycieli policyjnych z Zakładu Służby Prewencyjnej, Zakładu Służby Kryminalnej oraz Zakładu Interwencji Policyjnych. Wszyscy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji  mł. insp. Grzegorz Perz  pogratulował uczestnikom ukończenia kursu i  życzył powodzenia w dalszej służbie.

 

podkom. Marceli Śmiałek

Powrót na górę strony