Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZP-4/13 – witamy!

Data publikacji 25.04.2013

Kolejna grupa słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego rozpoczęła dziś naukę w Centrum Szkolenia Policji.

    W inauguracji szkolenia oznaczonego symbolem SZP-4/13 uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych i nauczyciele policyjni szkoły.

    Przez blisko pół roku 110 słuchaczy będzie nabywało wiedzę i umiejętności niezbędne  do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

    Podczas wystąpienia Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka poinformował słuchaczy m.in. o możliwości korzystania, w czasie wolnym od zajęć, z nowoczesnych obiektów sportowych CSP oraz zbiorów Centralnej Biblioteki Policyjnej. Zachęcał też słuchaczy do uczestnictwa w kołach zainteresowań i spotkaniach z przedstawicielami fundacji, a także w konkursach sportowych i turniejach wiedzy.

    Wszystkim słuchaczom życzymy sukcesów w nauce i miłego pobytu w CSP.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony