Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, czyli polsko-francuska wymiana doświadczeń

Data publikacji 25.04.2013

W dniach 15-20 kwietnia br. dziesięciu instruktorów Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyło w stażu szkoleniowym, który odbył się w Szkole Policji w Nimes. Udział legionowskich dydaktyków w zajęciach z zakresu interwencji policyjnych jest związany z realizacją przez Centrum Szkolenia Policji projektu mobilności VETPRO pn. „Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy”. Projekt jest częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

                                                                                                

Do udziału w niniejszym przedsięwzięciu, w drodze postępowania kwalifikacyjnego, zostali wyłonieni funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji, którzy zajmują się doskonaleniem umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji. Kandydaci do udziału w projekcie musieli wykazać się odpowiednim poziomem umiejętności strzeleckich, sprawnością fizyczną oraz znajomością języka angielskiego.

     Pobyt nauczycieli policyjnych Zakładu Interwencji Policyjnych we francuskiej szkole Policji to ostatni etap udziału w unijnym projekcie pn. "Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy". Należy dodać, iż wyjazd i udział w niezwykle ciekawych zajęciach szkoleniowych był możliwy między innymi dzięki zaangażowaniu znacznej liczby policjantów oraz pracowników legionowskiego Centrum, a w szczególności tych osób, które zajmują się współpracą międzynarodową, działalnością w zakresie finansów oraz pozyskiwaniem funduszy pomocowych.

     Wizyta w Szkole Policji w Nimes – uroczym, pełnym antycznych i średniowiecznych zabytków mieście położonym w południowej Francji – odbywała się według ściśle określonego programu. Uczestniczący w stażu policjanci przez pięć dni doskonalili umiejętności i dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu interwencji policyjnych z francuskimi instruktorami.

     Po zapoznaniu się z bazą dydaktyczną szkoły w Nimes legionowscy instruktorzy zaznajomili się z zasadami przyjęcia kandydatów do służby we francuskiej Policji, wybranymi uregulowaniami prawnymi w zakresie działalności interwencyjnej oraz procesem szkolenia adeptów policyjnych. Pierwszego dnia największe wrażenie na polskich instruktorach zrobiła symulatornia złożona z zespołu budynków usytuowanych wzdłuż ulicy. Kolejne dni pobytu to intensywne zajęcia praktyczne: na macie, torze przeszkód, strzelnicy oraz w symulatorni.

     W Szkole Policji w Nimes kadra dydaktyczna Zakładu Interwencji Policyjnych oraz francuscy instruktorzy mieli przede wszystkim sposobność prezentacji i wymiany doświadczeń związanych z metodyką kształcenia umiejętności z zakresu: technik obezwładniania z wykorzystaniem siły fizycznej i pałki służbowej, odpierania czynnej napaści na funkcjonariusza, przeszukania osoby zatrzymanej i posługiwania się bronią palną.

     Zwieńczeniem cyklu zajęć były symulacje z wykorzystaniem systemu treningowego Simunition i amunicji barwiącej. Zadaniem trzyosobowych zespołów interwencyjnych było przeszukanie zespołu pomieszczeń oraz zatrzymanie sprawców napadu rabunkowego, w trakcie którego użyto broni palnej. Interdyscyplinarny charakter interwencji, w szczególności tych, w których może dojść do użycia broni palnej, wymagał od uczestników zajęć nie tylko wysokiego poziomu umiejętności taktycznych oraz technicznych, lecz przede wszystkim opanowania emocji i szybkiej, adekwatnej reakcji na działania ze strony przestępców. Po zakończeniu symulacji był czas na merytoryczną dyskusję i prezentację technik charakterystycznych dla systemu kształcenia umiejętności zarówno w Polsce, jak i we Francji. Wszyscy byli zgodni, że udział w zajęciach symulacyjnych był inspirujący i być może przyczyni się do zaadaptowania wybranych, zaprezentowanych rozwiązań w działalności szkoleniowej instruktorów obu szkół policyjnych.

     Dodatkową atrakcją dla uczestników projektu – osób na co dzień zajmujących się kształceniem umiejętności interwencyjnych – był pobyt w jednej z kilku elitarnych grup interwencyjnych Policji francuskiej GIPN w Marsylii. To założone przez starożytnych Greków miasto poza swoimi zabytkami i wspaniałymi nadmorskimi widokami ma również ciemną stronę; przestępczość na tle handlu narkotykami oraz bronią palną.

     Oddział w Marsylii, to oprócz jednostki GIPN w Lyonie, najliczniejsza tego typu komórka we Francji. W jej skład wchodzi dwudziestu czterech policjantów oraz dowódca. Każdy z funkcjonariuszy posiada kilka specjalizacji, dzięki czemu istnieje wymienność funkcji, co w tak małej liczebnie jednostce jest niewątpliwym atutem. Podczas spotkania z dowódcą GIPN instruktorzy Zakładu Interwencji Policyjnych mogli dowiedzieć się o zasadach doboru kandydatów, specyfice służby, a także zapoznać się z uzbrojeniem i sprzętem wykorzystywanym przez operatorów jednostki w akcjach skierowanych przeciwko najbardziej niebezpiecznym przestępcom.

    Poza działalnością szkoleniową projekt w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vincima również na celu poznanie kultury stron uczestniczących w przedsięwzięciu. W ramach programu kulturalnego grupa legionowskich policjantów mogła bezpośrednio zapoznać się z niewielkim wycinkiem imponującego dorobku materialnego znajdującego się na ziemiach dzisiejszej południowej Francji, przed wiekami zaś części Imperium Rzymskiego. Poza zabytkami Nimes, między innymi wybudowaną jeszcze przed naszą erą rzymską świątynią oraz antycznym amfiteatrem i posągiem Oktawiana Augusta, można było zwiedzić imponujący fragment wybudowanego przez Rzymian akweduktu, jak również wybudowany w czternastym wieku zamek papieży w Awinion wraz ze słynnym, częściowo zniszczonym przez wartki nurt Rodanu mostem. Wizyta na południu Francji była także okazją do rejsu wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego oraz podziwiania zapierających dech w piersiach krajobrazów z mierzącego ponad czterysta metrów urwiska w pobliżu Marsylii. W drodze powrotnej, z międzylądowaniem w Paryżu, uczestnicy stażu mogli podziwiać wieżę Eiffla, Luvre i Łuk Triumfalny.

     Po zakończeniu wizyty policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych przygotują szkolenia kaskadowe, w trakcie których podzielą się z kolegami zdobytą we Francji wiedzą. Opracują również publikację podsumowującą umiejętności i doświadczenia zawodowe, które zdobyli w trakcie realizacji projektu.

Mł. insp. Grzegorz Winnicki – Kierownik ZIP

zdj.ze zbiorów ZIP

Powrót na górę strony