Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc – stop!

Data publikacji 25.04.2013

20 słuchaczy zakończyło naukę w Centrum Szkolenia Policji, na drugiej edycji kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – PPWR-2/13. W czasie zajęć omawiano m.in. obszary i zakres pomocy osobom doświadczającym trudnych sytuacji życiowych oraz współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi zaangażowanymi w pomoc tej grupie ludzi.

     Niezwykle ciekawe i cenne okazały się zajęcia wyjazdowe do Ośrodka dla Ofiar  Przemocy w Rodzinie „Dom”, gdzie funkcjonariusze mogli porozmawiać z kobietami, które doświadczyły przemocy. W trakcie dyskusji kobiety dzieliły się spostrzeżeniami na temat prowadzenia działań pomocowych przez Policję i przekazały w tym zakresie wiele cennych uwag.

     W kursie uczestniczyli koordynatorzy Niebieskiej Karty i dzielnicowi. Opiekunem kursu i prowadzącym zajęcia była kom. Dorota Cyma-Końska nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej.

             hg/Dorota Cyma-Końska

zdj. Roman Majewski WP

Powrót na górę strony