Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prewencyjne Koło Zainteresowań

Data publikacji 25.04.2013

Prewencyjne Koło Zainteresowań działające w Centrum Szkolenia Policji zaprasza wszystkich słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w szeregu zajęciach, w ramach profilowania zawodowego.

     Zajęcia te polegają m.in. na wyjazdach do jednostek specjalistycznych Policji oraz innych instytucji, których ustawowe działania mają na celu ochronę życia i zdrowia obywateli, przestrzeganie porządku publicznego oraz zasad współżycia społecznego lub do instytucji prowadzących bieżącą współpracę z Policją. Poznanie struktur organizacyjnych jednostek specjalistycznych Policji oraz zasad współpracy z poszczególnymi instytucjami pozapolicyjnymi pozwala słuchaczom zapoznać się z zadaniami, warunkami i sposobem pełnienia służby w tych jednostkach, a jednocześnie jest atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego i sprzyja lepszemu zintegrowaniu się środowiska słuchaczy.

     17 i 18 kwietnia br. słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP - 1/13 uczestniczyli w wyjazdach na lotnisko Warszawa Bemowo. Na miejscu mieli możliwość zobaczenia śmigłowców będących na wyposażeniu GSP KGP w Warszawie oraz zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym podczas działań.

Tekst i zdjęcia: Sławomir Klimaszewski ZSP

Powrót na górę strony