Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne przedsięwzięcia z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

Data publikacji 24.04.2013

23 kwietnia br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Policji a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Porozumienie ma przede wszystkim na celu podnoszenie poziomu realizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego kadry oraz słuchaczy obu jednostek szkoleniowych.

     Przedmiotem współpracy będzie w szczególności organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i dydaktycznym, wymiana doświadczeń z zakresu metod i form doskonalenia zawodowego, a także doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej.

     Współpraca obejmuje prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przewidzianych w programach szkoleń i doskonalenia zawodowego na zasadach wzajemności, jak również udział przedstawicieli jednostek szkoleniowych w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych formach działalności dydaktycznej i naukowej. Porozumienie pozwoli także na współpracę w zakresie przygotowania i realizacji projektów badawczych oraz udział kadry Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w opracowaniu i publikowaniu czasopisma dydaktyczno-szkoleniowego „Kwartalnik Policyjny”.

     Porozumienie zostało zawarte na podstawie Porozumienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2002 r. o współdziałaniu Policji i Żandarmerii Wojskowej.

     Strony porozumienia reprezentowali: Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej płk Piotr Płonka i Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.

źródło:CSzŻW

zdj. Roman Majewski WP

Powrót na górę strony