Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceremoniał policyjny w praktyce

Data publikacji 24.04.2013

W Centrum Szkolenia Policji trwają warsztaty z zakresu umiejętności stosowania zasad ceremoniału policyjnego, regulaminu oraz protokołu dyplomatycznego podczas uroczystości państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Zajęcia zostały zorganizowane przez Gabinet Komendanta Głównego Policji.

     Oprócz funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych realizujących zadania związane z przygotowywaniem różnego rodzaju uroczystości, do udziału w warsztatach zaproszono także kapelanów Policji.

     Uczestnicy edycji realizowanej w CSP rekrutują się z Komendy Stołecznej Policji, z Komend Wojewódzkich Policji w Kielcach, Lublinie i Łodzi oraz z CSP.

     W otwarciu warsztatów wziął udział Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka.

hg

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz

Powrót na górę strony