Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„China - EU Police Training Project”

Data publikacji 19.04.2013

W ramach realizowanego międzynarodowego projektu szkoleniowego przedstawiciele Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej mieli okazję zapoznać się z działalnością dydaktyczną Centrum Szkolenia Policji.

     Celem projektu jest wsparcie zagranicznego partnera w modernizacji służb Policji.

     Głównym liderem konsorcjum projektowego jest Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej Policji Państwowej, Republiki Francji. W projekcie uczestniczy też 10 innych służb zajmujących się egzekwowaniem prawa z pozostałych państw członkowskich, w tym polska Policja oraz CEPOL. Jednym z ważniejszych zagadnień projektu jest dialog na temat reformy służb policyjnych, koordynowany przez Holenderską Agencję Policji. Każde z państw unijnych zaangażowanych w projekt zobowiązało się do organizacji wizyty dla delegatów strony chińskiej. W czasie spotkań kluczowymi zagadnieniami są: standaryzacja służb Policji, ochrona porządku publicznego, zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie służbami Policji.

     Komenda Główna Policji bierze udział w projekcie jako instytucja partnerska, natomiast komórką koordynującą realizację projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

     W Centrum Szkolenia Policji delegacja chińska miała okazję obserwować zajęcia z zakresu doskonalenia techniki jazdy motocyklem na kursie dla policjantów ruchu drogowego, poznała też zaplecze dydaktyczne i infrastrukturę szkoły. W spotkaniu z delegacją uczestniczyli m.in.: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz oraz przedstawiciele MSW i KGP.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony