Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzanie w organizacji

Data publikacji 10.04.2013

W Centrum Szkolenia Policji zakończyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego Międzyszkolnej Platformy Systemu Wczesnej Interwencji. Proces wdrażania SWI rozpoczął się w 2010 roku. Jego celem jest podnoszenie jakości pracy poprzez identyfikowanie i proaktywne eliminowanie niepożądanych zachowań/zjawisk w Policji.

     Zespoły SWI powołano we wszystkich komendach wojewódzkich/stołecznej Policji. Wprowadzono kompleksowe rozwiązania i narzędzia komunikacji wewnętrznej, które służą do sygnalizowania nieakceptowanych zachowań oraz komunikowania standardów obowiązujących w jednostce.

     Do koncepcji SWI włączono także szkoły Policji, ponieważ jako pierwsze przekazują policjantom istniejące standardy i kształtują ich postawy zawodowe.

     W Centrum Szkolenia Policji zespół pracował nad założeniami do programu warsztatów „Komunikowanie standardów” skierowanych do dydaktycznej kadry kierowniczej jednostek szkoleniowych.

     Koordynatorem Platformy SWI jest Biuro Kontroli KGP.

 hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony