Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O prawach zwierząt

Data publikacji 09.04.2013

W Centrum Szkolenia Policji trwa seminarium szkoleniowe na temat wybranych aspektów prawnych z zakresu ochrony zwierząt. Dziś głównymi tematami były: wzajemne relacje przepisów z zakresu ochrony przyrody i łowiectwa, regulacje prawne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt oraz informacje zawarte w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

     W programie, w drugim dniu spotkania zaplanowano omówienie zagadnień dotyczących m.in.postępowania dowodowego i zabezpieczającego w sprawach zwierząt oraz ich humanitarnej ochrony,  a także współpracy Policji z samorządem i  z organizacjami społecznymi w przypadku konieczności odebrania zwierzęcia w sytuacji znęcania się nad nim. Będzie też mowa o społecznej szkodliwości czynów zabronionych wymierzonych w dobrostan zwierząt.

     W seminarium uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Prokuratury Generalnej,  Katedry Prawa Karnego WPiA UW,  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Straży Miejskiej m. st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych Policji. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Biuro Prewencji KGP.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony