Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Straż miejska (gminna) – bilans

Data publikacji 04.04.2013

Podsumowanie działalności straży gminnych (miejskich) w 2012 roku oraz ocena współpracy z Policją są głównymi tematami odbywającej się w Centrum Szkolenia Policji konferencji zorganizowanej przez Departament Nadzoru MSW.

     Podczas spotkania omówione zostaną też m.in. wybrane aspekty postępowania mandatowego i zagadnienia z ustawy Prawo o ruchu drogowym, kompetencje straży gminnych (miejskich) do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz kierunki nowelizacji aktów prawnych regulujących działalność tej formacji.

     W dwudniowej konferencji uczestniczą przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, szkół Policji, a także wojewodów i komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji nadzorujących funkcjonowanie straży.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony