Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze policyjne szkolenie

Data publikacji 24.01.2013

Centrum Szkolenia Policji powitało 252 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Dziś dzień poświęcony na organizację i inaugurację szkolenia, a także zapoznanie z obowiązującymi przepisami.

     W uroczystym rozpoczęciu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, zaproszeni goście – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Lucjan Chrzanowski, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Paweł Piasecki, Komendant Straży Miejskiej w Legionowie Ryszard Gawkowski oraz kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych i nauczyciele policyjni szkoły.

     Dziś słuchacze spotkali się też ze swoimi opiekunami dydaktycznymi, którzy przedstawili im ogólną charakterystykę programu. Przed słuchaczami prawie pół roku nauki – egzamin końcowy 25 lipca 2013 r.

     Życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności!

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony