Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilowanie zawodowe w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań

Data publikacji 16.01.2013

14 stycznia br. słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP – 4/12 IV kp. 2 w ramach działalności Prewencyjnego Koła Zainteresowań udali się do KRP Warszawa VI, gdzie zapoznali się z zadaniami i taktyką pełnienia służby w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych.

     W trakcie pobytu w tej jednostce terenowej Policji słuchacze mieli możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem w warunkach rzeczywistych.

Dzięki życzliwemu przyjęciu ze strony policjantów pełniących służbę w KRP Warszawa VI słuchacze zostali zapoznani między innymi z prowadzoną dokumentacją służbową, wyposażeniem PDOZ, a także taktyką pełnienia służby.

 

 

 

Elżbieta Parzych ZSP

zdj. ze zbiorów słuchaczySZP – 4/12 IV kp. 2

Powrót na górę strony