Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czworonożny patrol – podsumowanie projektu

Data publikacji 07.12.2012

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyło się seminarium podsumowujące projekt „Czworonożny patrol - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia psów służbowych oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych”.

     W seminarium zorganizowanym przez KWP w Lublinie uczestniczyli przedstawiciele Policji niemieckiej z ośrodków szkolenia psów służbowych  w Osnabrück (Dolna Saksonia) i w Berlinie oraz przedstawiciel Centrum Kynologicznego Żandarmerii Francuskiej w Gramat.

     Uczestnicy spotkania zapoznali się z działalnością Zakładu Kynologii Policyjnej oraz z zasadami tresury psów służbowych. Zwiedzili też Izbę Pamięci. Mieli okazję obserwować zajęcia dydaktyczne realizowane na kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych – SEW-1/12. Zajęcia zostały zorganizowane na terenie Stadionu Narodowego.

     Wizyty studyjne, które odbywały się w czasie realizacji projektu, funkcjonariusze ZKP odbyli takie w Osnabrück, Berlinie i Gramat, służyły wymianie doświadczeń i upowszechnianiu najlepszych praktyk w obszarze kynologii policyjnej. Uzyskana w ten sposób wiedza zostanie wykorzystana w procesie doskonalenia zawodowego skierowanego do przewodników psów służbowych.

 

hg

zdj. Artur Walasek ZKP

Powrót na górę strony