Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pasjonaci fotografii

Data publikacji 29.11.2012

Od 13 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji działa „Koło zainteresowań fotografią kryminalistyczną”, zorganizowane przez Zakład Szkoleń Specjalnych.

     Spotkania prowadzone są przez wykładowców Zespołu Techniki Kryminalistycznej nadkom. Sławomira Ronowicz i podkom. Iwonę Bogusz. Zajęcia skierowane są do słuchaczy kursów i szkoleń, odbywających się w Centrum Szkolenia Policji.

     Celem działalności Koła jest zapoznanie się z fotografią kryminalistyczną, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej oraz nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu fotografowania, które można wykorzystać poza służbą w Policji. Spotkania prowadzone są w formie wykładów, pogadanek i ćwiczeń, w tym plenerowych. Obecnie obyło się już pięć takich spotkań, w trakcie których słuchacze rozpoczęli samodzielne fotografowanie, wykorzystując zdobyte wiadomości oraz sprzęt fotograficzny, znajdujący się na stanie Zakładu Szkoleń Specjalnych.

     Na zakończenie aktualnej edycji Koła zaplanowany jest dla jego uczestników konkurs fotograficzny: „ Moje miasto nocą”.

Sławomir Ronowicz ZSS

zdj. M. Mazewski ZSS

Powrót na górę strony