Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zarząd Szkolny NSZZP

Data publikacji 14.11.2012

W dniu 13 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Centrum Szkolenia Policji z nowo wybranym Zarządem Szkolnym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

          Stronę służbową reprezentowali Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek i Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz – Pełnomocnik Komendanta ds. kontaktów ze związkiem zawodowymi policjantów, natomiast stronę związkową Przewodnicząca Zarządu Szkolnego NSZZP kom. Dorota Cyma-Końska oraz Wiceprzewodniczący:asp. sztab. Marek Walczak, st. asp. Jacek Kuźmiński i mł. asp. Rafał Wójcik.

      Przedmiotem spotkania była dyskusja nad kontynuowaniem i rozwijaniem różnych  form współpracy, a także koniecznością prowadzenia konstruktywnego dialogu oraz poszukiwania porozumienia w przypadku spraw spornych. Obie strony zadeklarowały otwartość i chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz Centrum Szkolenia Policji i zatrudnionych w jednostce funkcjonariuszy.

J. Borkowska

zdj. R. Majewski

Powrót na górę strony