Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czworonożny patrol

Data publikacji 23.03.2012

Dziś w Zakładzie Kynologii Policyjnej zakończyła się wizyta przedstawicieli Policji z Osnabrück (Dolna Saksonia). Spotkanie związane było z realizacją projektu „Czworonożny patrol – wymiana wiedzy i doświadczenia w dziedzinie szkolenia psów służbowych oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych”, finansowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci.

           Doskonalenie zawodowe prowadzone będzie przez Centrum Szkolenia Psów Służbowych Żandarmerii Narodowej w Gramat (Francja), Policję w Berlinie i w Osnabrück. Uczestniczyć w nim będą funkcjonariusze z lubelskiej Policji i z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

            Uczestnicy projektu poznają m.in. zasady doboru i zakupu psów, teorię oraz praktykę z zakresu taktyki i techniki użycia psów w służbie, organizacji kursów tresury, doskonalenia i testowania sprawności użytkowej psów, a także wycofywania ich ze służby.

            Wymiana doświadczeń z niemiecką i francuską Policją przełoży się zapewne na wzrost efektywności doskonaleń zawodowych skierowanych do przewodników psów służbowych.

Hanna Grochowska

zdj. A. Walasek 

Powrót na górę strony