Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs Główny MEPA 2012

Data publikacji 19.03.2012

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się polski tydzień szkolenia w ramach 20. Kursu Głównego Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej – MEPA 2012.

           Kurs Główny MEPA jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym prowadzonym w ramach doskonalenia zawodowego Akademii. Skierowany jest do policyjnych ekspertów, ze średniego szczebla kierowniczego oraz praktyków pionu służby kryminalnej, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, a także innych form przestępczości kryminalnej.

          W trakcie tygodniowego spotkania, eksperci komórek i jednostek organizacyjnych polskiej Policji oraz Ministerstwa Finansów RP zrealizują tematykę dotyczącą m.in. ochrony świadka koronnego, fałszerstw pieniędzy, przestępczości narkotykowej oraz samochodowej, nielegalnej produkcji i przemytu papierosów, kradzieży dóbr kultury. Zostaną też omówione formy współpracy krajowych instancji kontrolnych.

          W trakcie kursu, po raz pierwszy w Polsce, zajęcia będą realizowane w formie warsztatów. W ramach zajęć praktycznych zaplanowano również prezentację Stanowiska Wspomagania Dowodzenia w Komendzie Stołecznej Policji.

          W szkoleniu, które zakończy się 23 marca br., uczestniczą przedstawiciele Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier oraz Polski.

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP 

Powrót na górę strony