Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Popularyzowanie dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Data publikacji 08.03.2012

Centrum Szkolenia Policji realizując podstawowe zadania z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów prowadzi również szeroko zakrojoną działalność na rzecz bezpieczeństwa, przede wszystkim mieszkańców miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

           Szczególną troskę przywiązujemy do działań prewencyjno-profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przejawem tych działań są liczne zajęcia kadry i słuchaczy CSP z dziećmi w wieku szkolnym, jak również spotkania z najmłodszymi w przedszkolach. Realizacją przedmiotowej problematyki zajmują się policjanci Zakładu Ruchu Drogowego CSP, którzy w 2011 roku przeprowadzili 11 spotkań - uczestniczyło w nich ok. 780 osób.

           W ramach wieloletniej współpracy Centrum Szkolenia Policji z Urzędem Miasta Legionowo,wspieraliśmy realizacjęRządowego Programu „Razem Bezpieczniej”.W akcjach związanych z realizacją tego programu wzięło udział ok. 694 dzieci z 12 placówek przedszkolnych.

           Ponadto nauczyciele policyjni ZRD uczestniczyli w Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie (1 czerwca 2011 r., udział wzięło ok. 500 osób), a także razem z przedstawicielami innych komórek dydaktycznych CSP, wXV Festiwalu Nauki – pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Marszałka Województwa Mazowieckiego (17 września 2011 r., udział wzięło ok. 300 osób).

           Podczas większości spotkań korzystano z pojazdu marki Renault Master przeznaczonego do działań profilaktyczno-edukacyjnych, przekazanego Centrum Szkolenia Policji w ramach projektu „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju”.

           Wśród wielu przedsięwzięć realizowanych przez CSP w 2011 roku, przy zaangażowaniu większości komórek organizacyjnych, były również takie, które wpisały się w dobrą tradycję szkoły.

           Należał do nich organizowany corocznie, od 2008 roku, Dzień Otwarty Centrum Szkolenia Policji. Uczestniczące w nim dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, mieli okazję poznać naszą szkołę, a także uczestniczyć w pokazach i konkursach. W ubiegłym roku z naszej oferty skorzystało 1500 osób.

           Ponadto Centrum Szkolenia Policji podpisało porozumienie o współpracy z pięcioma szkołami średnimi, w których jest realizowany program dla klas o profilu policyjnym. W związku z powyższym w CSP opracowano program przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, adresowany do młodzieży tych szkół. Cykl spotkań z uczniami był systematycznie realizowany od początku 2011 roku. W ramach tej propozycji szkołę odwiedziło 500 uczniów.

            W 2012 roku Centrum Szkolenia Policji będzie organizowało kolejne spotkania oraz włączało się w różnorodne akcje, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród obywateli oraz kształtowanie właściwych postaw i prospołecznych zachowań.

 

Hanna Grochowska

zdj. M. Mazewski ZSS oraz ze zbiorów ZRD

Powrót na górę strony