Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych

Data publikacji 01.03.2012

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęło się seminarium szkoleniowe pod nazwą „Zadania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych”. Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie m.in. określeniu kierunków działań zmierzających do podniesienia jakości zadań podejmowanych przez jednostki specjalistyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa na wodach.

             Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy Biura Prewencji KGP. Uczestniczą w nim przedstawiciele Departamentu Analiz i Nadzoru MSW, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkół Policji w Słupsku i Katowicach a także Centrum Szkolenia Policji.

            W programie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące regulacji prawnych obowiązujących w zakresie działań Policji na rzecz bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz kwestie odnoszące się do współpracy Policji z Państwową Strażą Rybacką w zakresie zwalczania kłusownictwa. Zostanie też omówiony problem bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony