Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 24.02.2012

Od 20 do 25 lutego, po raz dwunasty w naszym kraju, obchodzimy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W tym roku do realizacji przedsięwzięcia włączyły się między innymi sądy, prokuratury, Policja i organizacje pozarządowe. Wczoraj słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w Centrum Szkolenia Policji spotkali się z prokuratorem, z Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Północ.

           Spotkanie było poświęcone praktycznym aspektom prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, zasadom profesjonalnej, zgodnej z wymogami obsługi ofiar przestępstw, w tym zwróceniu szczególnej uwagi na potrzeby i prawa tej kategorii osób.

            W przedsięwzięciu realizowanym metodą wykładu konwersatoryjnego uczestniczyła prokurator Pani Joanna Szczęśniak. 

            Wykład zorganizowali nauczyciele Zakładu Służby Prewencyjnej CSP, w ramach działalności "Prewencyjnego Koła Zainteresowań".

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony