Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Data publikacji 23.02.2012

Dziś, w Centrum Szkolenia Policji odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące działalność dydaktyczną szkoły w 2011 roku.

           W czasie obrad dyskutowano m.in. o kwestiach dotyczących osiągnięć w nauce, słuchaczy szkoleń i kursów realizowanych w CSP.

            Kierownik Sekcji Kadr dokonał oceny stopnia realizacji doskonalenia zawodowego oraz stanu dyscypliny wśród nauczycieli policyjnych.

            Zagadnienia związane z obciążeniem kadry dydaktycznej zajęciami dydaktycznymi oraz innymi zadaniami realizowanymi na rzecz podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych omówiła Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia.

            Słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych, poprzez pełnienie służb patrolowych w jednostkach organizacyjnych Policji szczebla rejonowego/powiatowego – zgodnie z obowiązującym programem, znacząco przyczynili się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Dlatego też rozważano możliwość poszerzenia współpracy w tym zakresie z kolejnymi jednostkami Policji szczebla powiatowego takimi jak Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk, czy Wyszków. Problematykę tę przedstawił Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej.

            Naczelnik Wydziału Dowodzenia omówił stan dyscypliny na pododdziałach szkolnych.

            Przyjęcie założeń do Planu Pracy Rady Pedagogicznej na 2012 r. i wybór sekretarza Rady zakończyły dzisiejsze posiedzenie.

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP 

Powrót na górę strony