Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy kurs ruchu drogowego

Data publikacji 16.02.2012

W Centrum Szkolenia Policji 32 policjantów rozpoczęło naukę na pierwszej w tym roku edycji kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego. Tego rodzaju kursy należą do priorytetowych, pod kątem zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

     W inauguracyjnym spotkaniu ze słuchaczami uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP insp. Jarosław Gałuszka, nadkom. Marcin Badeński starszy wykładowca Zakładu Ruchu Drogowego oraz kom. Marzena Chudy dowódca kompanii.

      Przygotowywanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego, zakończy się 11 maja br.

Wszystkim słuchaczom życzymy jak najlepszych wyników w nauce!

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Jackowski ZRD

Powrót na górę strony