Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XX Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji do Kosowa

Data publikacji 14.02.2012

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński pożegnał grupę 115 funkcjonariuszy wchodzących w skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Europejskiej EULEX Kosowo. Uroczystość odbyła się w Centrum Szkolenia Policji.

           Oprócz Komendanta Głównego Policji w uroczystości uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji insp. Jarosław Gałuszka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Rafał Łysakowski oraz podinsp. Ryszard Bąkowski z Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

            Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii Europejskiej EULEX Kosowo stanowi Jednostka Specjalna Polskiej Policji (JSPP) oraz 8 ekspertów policyjnych. Policjanci wchodzący w skład jednostki są dobierani z jednostek organizacyjnych Policji z terenu całego kraju, w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego dwukrotnie w ciągu roku.

Policjanci, którzy pełnią służbę w charakterze ekspertów, niezbędne im kwalifikacje zawodowe uzyskują na kursie specjalistycznym realizowanym w Centrum Szkolenia Policji.

            Służba w JSPP trwa 6 miesięcy natomiast eksperci policyjni wykonują swoje zadania na terenie Kosowa przez rok.

            Dowódcą XX Rotacji JSSP jest podinsp. Ireneusz Sieńko Naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

            Misja rozpoczyna się 14 lutego br.

Hanna Grochowska

zdj. Sł. Ronowicz ZSS 

Powrót na górę strony