Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Asertywność i czas w zarządzaniu sobą

Data publikacji 08.02.2012

Wczoraj rozpoczęły się, współorganizowane przez Zespół Psychologów Centrum Szkolenia Policji, warsztaty poświęcone doskonaleniu umiejętności asertywnego funkcjonowania w trudnych sytuacjach.

           Zajęcia, skierowane do kadry kierowniczej, prowadzone są przez Panią Marlenę Rosłon, psychologa odbywającego staż w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”.

            W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, co znaczy być asertywnym oraz w jakich sytuacjach możemy mówić o zachowaniach asertywnych. Omówiono zagadnienia związane z asertywną komunikacją w różnorodnych kontaktach zawodowych.

            Podczas zajęć podkreślono, jak ważne są umiejętności budowania relacji z innymi ludźmi w taki sposób, by respektować prawa drugiego człowieka i jednocześnie nie rezygnować z własnych.

            Kolejny dzień spotkania poświęcony będzie umiejętnościom efektywnego organizowania czasu. Zaprezentowane zostaną narzędzia, takie jak Matryca Eisenhowera, czy diagram kołowy aktywności życiowych – do autodiagnozy obszarów naszej aktywności.

Hanna Grochowska – WP

Iwona Klonowska-Senderska – Radca – Koordynator Zespołu Psychologów

zdj. Mariusz Mazewski – ZSS 

Powrót na górę strony