Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania do EURO

Data publikacji 07.02.2012

Policja już od dawna realizuje szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju. Należy do nich zaliczyć również warsztaty szkoleniowe, w czasie których funkcjonariusze przygotowują się do zadań, jakie będą wykonywać w strukturze Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji. W Centrum Szkolenia Policji właśnie trwa druga edycja warsztatów.

           Obsadę Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji w zdecydowanej większości stanowić będą policjanci CSP, dlatego też są oni najliczniejszą grupą uczestniczącą w  warsztatach.

           W czasie szkolenia przekazywana jest wiedza z zakresu m.in. zarządzania działaniami w ramach ogólnokrajowej operacji policyjnej oraz współdziałania ze służbami, a także instytucjami pozapolicyjnymi uczestniczącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa Mistrzostw. Omawiane są rownież zasady prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji z odpowiednimi podmiotami.

            Zajęcia realizują przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich Policji, którzy w ramach pełnionej służby lub wykonywanych czynności, specjalizują się w tematyce objętej programem.

            Warsztaty trwają pięć dni. Dziewiąta, ostatnia edycja zakończy się 27 kwietnia br.

 

Hanna Grochowska

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz

Mariusz Mazewski ZSS  

Powrót na górę strony