Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2011 roku

Data publikacji 20.01.2012

Dziś w Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa służbowa podsumowująca funkcjonowanie szkoły w 2011 roku.

           W odprawie, oprócz przedstawicieli kadry dydaktycznej i pracowników, uczestniczyli także zaproszeni goście: Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego Pan Janusz Kubicki oraz Komendant Powiatowy Policji w Legionowie insp. Wojciech Wołkowicz.

            Odprawę rozpoczął Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki. Podsumowując 2011 rok przedstawił m.in. dokonania w obszarze  zarządzania zasobami ludzkimi, współpracy międzynarodowej, a także stan przygotowań szkoły do realizacji zadań związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

           Przypomniał też o zaangażowaniu nauczycieli CSP w szereg przedsięwzięć, mających na celu popularyzowanie dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród społeczności miasta i gminy Legionowo oraz powiatu Legionowskiego.

           Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, który przedstawił osiągnięcia dydaktyczne szkoły.

            Omawiając szkolenia i kursy realizowane w CSP, wskazał na kursy specjalistyczne dla policjantów ruchu drogowego, z zakresu działań minersko-pirotechnicznych, dla przewodników psów służbowych, a także dla policjantów-spottersów – priorytetowe pod kątem zabezpieczenia Mistrzostw EURO 2012.

            Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek dokonała podsumowania obszaru dotyczącego finansów, zaopatrzenia, żywienia, inwestycji i remontów oraz łączności i informatyki. Omówiła też procesy funkcjonujące w logistyce.

            Dokonując oceny 2011 roku, Komendanci wielokrotnie podkreślali ogromne zaangażowanie kierowników i kadry w realizację różnorodnych przedsięwzięć. Wskazywali też na efektywną współpracę z przewodniczącymi organizacji związkowych funkcjonujących na terenie CSP.

            Miłym akcentem odprawy było wręczenie listów gratulacyjnych i kwiatów osobom, które w minionym roku wykonywały szczególnie odpowiedzialne zadania.

           Osoby wyróżnione to: podinsp. Krystyna Jankowska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, podinsp. Urszula Kędzierska – Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Finansów, Pani Agata Lasecka – Naczelnik Wydziału Żywnościowego, mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska – Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego (nieobecna na odprawie, list z podziękowaniami odebrał nadkom. Marcin Badeński), mł. insp. Robert Rodziewicz – Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych (nieobecny na odprawie, podziękowania odebrał podinsp. Marek Bogusz), nadkom. Piotr Irzycki – Kierownik Sekcji Kadr, podkom. Dorota Cyma Końska – Przewodnicząca Zarządu Szkolnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Pani Krystyna Ośmiałowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA (nieobecna na odprawie, podziękowania odebrała Pani Dorota Sarna) oraz Pani Teresa Chodakowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji.

           Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy! 

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony