Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inwestycja zakończona!

Data publikacji 01.12.2011

Dziś w Centrum Szkolenia Policji odbyła się uroczystość zakończenia przebudowy i budowy układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego. Inwestycja powstała w ramach projektu "Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta - I etap", zawartego w „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

          W ramach tego przedsięwzięcia dokonano przebudowy i budowy dróg, chodników, parkingów dla samochodów osobowych i autobusów, zbudowano rondo, wykonano odwodnienie oraz przebudowano oświetlenie i ogrodzenie.

          Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln 200 tys. zł, w tym ponad 2 mln 752 tys. zł, to środki pozyskane z funduszy UE.

          Zmodernizowana infrastruktura ułatwi korzystanie z obiektów sportowych Centrum Szkolenia Policjizarówno mieszkańcom Legionowa, jak również słuchaczom i pracownikom szkoły.

          W uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Strzałkowski, Starosta Powiatu Legionowskiego Pan Jan Grabiec, Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, Proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie Ksiądz Tomasz Chciałowski, pozostali przedstawiciele władz samorządowych miasta i gminy Legionowo oraz powiatu Legionowskiego, Zastępca Komendanta   Powiatowego Policji w Legionowie nadkom. Robert Stojak, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie Pan Adam Nadworski, a także pracownicy Centrum Szkolenia Policji.

          Poświęcenia nowooddanego układu drogowego dokonał  Proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Legionowie i jednocześnie Kapelan CSP Ksiądz prałat pułkownik Sławomir Żarski.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski  ZSS

Powrót na górę strony