Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z oferty polskiej Policji dla Państw Europy Środkowo-Wschodniej

Data publikacji 28.11.2011

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się kolejna w tym roku, edycja pięciodniowego szkolenia w ramach oferty dla policjantów/milicjantów Europy Środkowo-Wschodniej.

           Współorganizatorem szkolenia jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

            Omawiane dziś tematy to: strategia i podstawy prawne działań profilaktycznych w Polsce, rozwiązania organizacyjne w służbie prewencji w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także ogólnokrajowe programy profilaktyczne.

            Zaprezentowano też przedsięwzięcia podejmowane w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości na poziomie krajowym i europejskim.

            Wśród zagadnień zaplanowanych do dyskusji na kolejne dni szkolenia znalazły się m.in.: przedsięwzięcia profilaktyczne polskiej Policji podejmowane w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, mechanizmy funkcjonujące w prawie polskim mające na celu ochronę małoletnich przed alkoholizmem, działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii, rola współpracy Policji ze środkami masowego przekazu w budowaniu społecznego bezpieczeństwa oraz programy na rzecz najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

            Nie zabraknie również czasu na omówienie roli organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz zapobiegania przemocy na przykładzie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Wystąpią też przedstawiciele Fundacji „Dzieci Niczyje”.

           W realizację szkolenia zaangażowani są przedstawiciele Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP.

            W przedsięwzięciu uczestniczą policjanci/milicjanci z Azerbejdżanu,  Białorusi, Bułgarii, Mołdowy oraz Ukrainy.

             W rozpoczęciu szkolenia wzięli udział.: Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Michał Czeszejko-Sochacki, Zastępca Komendanta ds. Logistyki podinsp. Anna Gołąbek oraz Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki mł. insp. Mariola Gosławska.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony