Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie RD-9/11

Data publikacji 25.11.2011

25 listopada br., w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – RD-9/11.

            Od 5 września br., 63 policjantów zdobywało wiedzę między innymi z zakresu przeprowadzania kontroli drogowej, realizowania czynności na miejscu zdarzenia drogowego, bezpiecznego poruszania się pojazdem służbowym, kierowania ruchem drogowym, obsługiwania urządzeń kontrolno – pomiarowych oraz rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego, a także przeprowadzania kontroli zapisów tachografów.

            Tego rodzaju kursy w dużym zakresie mają charakter umiejętnościowy. Celem głównym kursów jest przygotowanie, teoretyczne i praktyczne, policjantów do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego.

            Dziś 63 absolwentów kursu pożegnali: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Radca Biura Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Armand Konieczny, Zastępca Kierownika Zakładu Ruchu Drogowego CSP podinsp. Dariusz Boruszewski, Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego podkom. Sławomir Hołoweńko oraz asp. Artur Wierdak z Wydziału Dowodzenia CSP.

 

Sławomir Hołoweńko ZRD

zdj. Andrzej Przekaziński ZRD  

Powrót na górę strony