Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powitaliśmy słuchaczy SZP-4/11

Data publikacji 17.11.2011

165 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-4/11, rozpoczęło dziś naukę w Centrum Szkolenia Policji.

           Inauguracja szkolenia miała niezwykle podniosły charakter. W ceremoniale uroczystości uwzględniono m.in. obecność sztandaru szkoły i wysłuchanie hymnu narodowego.

            Po wystąpieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romana Stawickiego i Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosława Gałuszki, Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka podkom. Anna Rybicka-Nowek odczytała list Komendanta Głównego Policji.

            Respektowanie praw i wolności człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, to niektóre z kwestii omówionych przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza.

            Niezwykle interesujący wykład inauguracyjny na temat etyki zawodowej policjanta wygłosił ks. prałat płk Sławomir Żarski, proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Legionowie i jednocześnie kapelan CSP.

            W uroczystości uczestniczyła również Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, a także zaproszeni goście: Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski, Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego Pan Janusz Kubicki, Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Jacek Gil, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie nadkom. Robert Stojak oraz Komendant Straży Miejskiej w Legionowie Pan Ryszard Gawkowski.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony