Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium dla oficerów łącznikowych

Data publikacji 16.11.2011

„Regionalna współpraca jako efektywne narzędzie zwalczania przestępczości narkotykowej”. Pod taka nazwą Centralne Biuro Śledcze KGP zorganizowało w Centrum Szkolenia Policji seminarium dla oficerów łącznikowych Polski i państw Unii Europejskiej.

           Celem spotkania była wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

            W seminarium uczestniczyli: oficerowie łącznikowi z Austrii, Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Polski.

           Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele: Regionalnego Centrum Wymiany Informacji i Koordynacji w Azji Centralnej oraz Misji Unii Europejskiej dla Ukrainy i Mołdawii.

           Z uczestnikami seminarium spotkał się Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony