Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnaliśmy SZP-2/11

Data publikacji 10.11.2011

159 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/11, przystąpiło dziś w Centrum Szkolenia Policji do egzaminu końcowego.

           Egzamin dla wszystkich słuchaczy zakończył się sukcesem. Średnia ocen na szkoleniu wyniosła 4, 04.

            Słuchacze SZP-2/11 byli pilnymi i zdyscyplinowanymi uczniami.

           W czasie wolnym od zajęć brali udział w zawodach pływackich i strzeleckich. Uczestniczyli też w Turnieju Par Patrolowych i Turnieju Mistrz Prawa 2011.

           W dniu podsumowania półrocznej nauki, możemy stwierdzić, potwierdzają to wyniki egzaminu, że słuchacze w czasie szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności na poziomie, który pozwoli im samodzielnie w sposób prawidłowy i bezpieczny realizować zadania służbowe na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej, w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałach prewencji Policji.

           W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka, a także kierownicy komórek dydaktyczno wychowawczych i nauczyciele policyjni.

           Absolwentom SZP-2/11 życzymy wielu sukcesów w służbie i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym!

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony