Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.01.2007

Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej poprzez kradzież sygnału telewizyjnego – była tematem przewodnim VI już konferencji, która dziś zakończyła się w CSP. Uczestniczyli w niej policjanci z komórek zajmujących się przestępczością gospodarczą. 

Dwudniowa (25-26.01.2007 r.) konferencja została poświęcona ważnemu w ostatnich czasach problemowi - przestępczości przeciwko własności intelektualnej. Współczesność, wyrażająca się przyśpieszonym rozwojem techniki i komputeryzacji stwarza również większe możliwości nieuczciwym firmom i osobom dokonywania przestępstw na gruncie intelektualnym.

zdjęcieAby skutecznie walczyć z tym problemem powstają koalicje antypirackie, stowarzyszenia, czy nowe obwarowania prawne. Niezbędne stają się działania integralne, bo wszyscy potrzebujemy w tym zakresie wsparcia, wymiany doświadczeń i wytyczenia nowych kierunków działania. Temu właśnie celowi służyło zakończone dzisiaj w naszej szkole spotkanie policjantów specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej oraz przedstawicieli koalicji antypirackiej (SDPT "Sygnał"). Posłużyło ono wymianie i pogłębieniu zdobytej w wyniku prowadzonych działań specjalistycznej wiedzy, oraz podsumowaniu osiągniętych wyników działań policyjnych w zakresie zwalczania zjawiska piractwa telewizyjnego.

 

Anna Galant / Emilia Frąk MCSSP
zdj. Leon Szulich, ZTK

Powrót na górę strony