Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.01.2007

Dzisiaj w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna, 16 już edycja szkolenia „Taktyka i techniki przesłuchań metodą FBI”. Do chwili obecnej w CSP około 240 polskich policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej poznało tajniki pracy amerykańskich agentów.  

Od początku szkolenie to cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród policjantów służby kryminalnej oraz dochodzeniowo-śledczej. Przez tydzień, piętnastoosobowa grupa funkcjonariuszy poznawała metody przesłuchań i sposoby postępowania, stosowane przez agentów FBI. Szkolenie agentów opiera się o wiedzę z zakresu nowoczesnej psychologii i umiejętności jej zastosowania w praktyce. W legionowskim Centrum, do chwili obecnej tą metodą zostało przeszkolonych około 240 polskich policjantów. Kolejne takie szkolenie w CSP zaplanowane jest pod koniec lutego br. Jak zawsze, weźmie w nim udział 15 policjantów.

zdjęcie Szkolenie „Taktyka i techniki przesłuchań metodą FBI” realizowane jest w polskim szkolnictwie policyjnym od 2005 roku. Jego celem jest doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i  przesłuchań. Początek szkolenia zawdzięczamy naszym amerykańskim kolegom – Agentom Specjalnym FBI, którzy w czerwcu 2003 roku w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie przeszkolili pierwszą grupę policjantów, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i umiejętnościami w przesłuchiwaniu osób.Metoda FBI wykorzystuje w przeważającej większości elementy psychologii, które przy umiejętnym wykorzystaniu doprowadzić mogą do sukcesu, polegającym na uzyskaniu informacji i ustaleniu faktów, okoliczności zdarzenia, będącego w zainteresowaniu Policji.

Kursy realizowane w CSP są kontynuacją i rozszerzeniem metod i technik przekazywanych w ramach szkolenia zawodowego policjantów służby kryminalnej. Zalecane jest, aby słuchacze, posiadali doświadczenie zawodowe w pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śledczej, nie mniejsze niż 4 lata i nie większe niż 10 lat (nie więcej niż 15 lat służby w Policji).

zdjęcie Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu taktyki i technik przesłuchań dotyczy umiejętności taktycznych a nie proceduralnych. Konstrukcja programu uwzględnia zasadę progresji w nauczaniu, opiera się na idei szkolenia aktywizującego oraz na doskonaleniu umiejętności zawodowych funkcjonariuszy realizujących zadania operacyjne i dochodzeniowo – śledcze.

nadkom. Wiesław Zyskowski
zdj. Andrzej Mitura "Policja 997"

Powrót na górę strony