Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.01.2007

Wczoraj w MCSSP Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się teoretyczna część szkolenia w ramach programu Twinning Transition Facility 2004 "Oficerowie łącznikowi". W szkoleniu uczestniczyli policjanci z KGP i jednostek terenowych Policji, którzy w przyszłości pełnić będą rolę oficerów łącznikowych w ramach współpracy międzynarodowej. 

Kandydaci na oficerów łącznikowych mają za sobą już pierwszy etap szkolenia, które miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji CSP w Leginowie. Oprócz policjantów w programie udział wzięli również funkcjonariusze Straży Granicznej. Wykłady prowadzili eksperci z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Pod koniec stycznia b.r. odbędzie się drugi, praktyczny etap szkolenia. Uczestnicy wezmą udział w wizycie studyjnej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie będą mieli możliwość zapoznania się z działaniem instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości międzynarodowej. Złożą wizyty min. w siedzibie BKA (Bundeskriminalamt - Krajowe Biuro Kryminalne) w Berlinie, w FGBCC (French-German Bilateral Cooperation Centre - Wspólne Francusko-Niemiecke Centrum Współpracy) w Kehl i SOCA (Serious and Organised Crime Agency - Agencji ds. Zwlaczania Przestępczości Zorganizowanej) w Londynie.

podinsp. Janusz Nabiałek
Powrót na górę strony