Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w ochronie dziedzictwa narodowego

Data publikacji 24.02.2011

Pod takim tytułem, w Centrum Szkolenia Policji zorganizowano wystawę i konferencję poświęconą zagadnieniom ochrony zabytkowych obiektów.

            Organizatorami konferencji, objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jerzego Millera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego, byli: Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Kryminalne KGP i Centrum Szkolenia Policji.

            W konferencji uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka, Pan prof. dr hab. Zbigniew Judycki z Gabinetu Komendanta Głównego Policji, podinsp. Jan Mikołajczak Naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP (prowadzący wykład), zaproszeni goście oraz kadra i słuchacze CSP.

            Celem spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjnym było przedstawienie problematyki ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i pokazanie roli Policji w tym zakresie.

            Podinsp. Jan Mikołajczak Naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP, w czasie prowadzonego wykładu przedstawił skalę zagrożeń przestępstwami skierowanymi na zabór dóbr kultury narodowej, omówił działania Policji zmierzające do ograniczenia aktywności środowisk przestępczych funkcjonujących w tym obszarze.

            Konferencji towarzyszyła wystawa składająca się z 20 plansz ukazujących fotografie odzyskanych przez Policję zabytkowych dzieł sztuki.

            Udział w spotkaniu znacznie wzbogacił naszą wiedzę na temat  zagadnień związanych z ochroną zabytkowych obiektów.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony