Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wodniacy w przestworzach

Data publikacji 21.02.2011

16 lutego br. słuchacze kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych uczestniczyli w zajęciach realizowanych na Lotnisku Bemowo. Zajęcia prowadzili eksperci i piloci z Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji KGP.

          Piloci omówili i zademonstrowali wyposażenie śmigłowców do działań policyjnych, zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas eksploatacji śmigłowców,  tworzenie lądowisk, a także przydatne w praktyce wzrokowe sygnały komunikowania się z załogą śmigłowca. 

          Część praktyczna zajęć obejmowała przelot śmigłowcem  MI-8 nad akwenami wodnymi w rejonie Warszawy . W  trakcie przelotu słuchacze zapoznali się z locją  rzeki Wisły i Jeziora Zegrzyńskiego.  Zobaczyli też, jak utworzona zostaje stała linia brzegowa oraz skoncentrowanie wody w środku koryta rzeki przy odpowiednim położeniu budowli  hydrotechnicznych. Poznali usytuowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi w rejonie rzek i jezior zaporowych.

          Dzięki tej nietypowej lekcji słuchacze poznali zagadnienia z zamieszczonego w programie kursu tematu -  Podstawy locji, nawigacji i meteorologii oraz budowle hydrotechniczne.

 Artur Komosiński ZSS

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony