Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci w porcie lotniczym

Data publikacji 16.02.2011

Jak rozpoznać wyroby z kości słoniowej, czy ze skóry węży i krokodyli? Do czego służy i jak działa urządzenie „Hamman”? Odpowiedzi na te i inne pytania mogli usłyszeć słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-4/10/IX/4, którzy odwiedzili Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie.

            9 lutego br., w godzinach popołudniowych, grupa 18 słuchaczyszkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w Centrum Szkolenia Policji wraz z mł. asp. Elżbietą Parzych, w ramach „ Prewencyjnego Koła Zainteresowań” udała się do Komisariatu Policji mieszczącego się na Lotnisku Chopina w Warszawie.

            Celem wyjazdu było poznanie zadań  i struktury komisariatu specjalistycznego  oraz sposobu współpracy z innymi służbami na lotnisku.

             Po przybyciu na miejsce Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji portu lotniczego asp. Krzysztof Marter przywitał grupę  i w sali odpraw służbowych przeprowadził pogadankę na temat specyfiki służby policjantów w tutejszym komisariacie. Przedstawił też dwie prezentacje -  „Serce Europy” ukazującą funkcjonowanie lotniska i  jego infrastrukturę oraz „Bezpieczne lotnisko”, w której m.in. pokazano neutralizację ładunku wybuchowego znajdującego się w bagażniku samochodu osobowego pozostawionego przed budynkiem lotniska.

            Następnie funkcjonariusz służby celnej st. specjalista Marcin Jasiński zaprezentował, odebrane pasażerom, eksponaty i wyroby wykonane z flory i fauny objętej przepisami Konwencji Waszyngtońskiej o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. „CITES”. Słuchacze otrzymali krótki instruktaż, w jaki sposób rozpoznawać wyroby z kości słoniowej, czy galanteryjne ze skóry węży i krokodyli.

           Kolejny etap wizyty na lotnisku przebiegał w pomieszczeniach niedostępnych dla pasażerów, gdzie funkcjonariusz Służby Granicznej zaprezentował słuchaczom sposób prowadzenia wyszukiwania materiałów wybuchowych przy użyciu psa służbowego o wdzięcznym imieniu „Griko”. Pies bezbłędnie odnalazł szkoleniowy materiał wybuchowy, uprzednio ukryty przez swojego przewodnika. Również w tym samym pomieszczeniu zaprezentowano słuchaczom skuteczność urządzenia „Hamman” służącego do prześwietlania bagaży, które budzą podejrzenia, co do legalności ich zawartości. Urządzenie to  jest bardzo nowoczesne i posiada wiele ciekawych funkcji.

            Słuchacze odwiedzili też znajdującą się na lotnisku kaplicę. Skorzystać z niej mogą chrześcijanie, muzułmanie, a także wyznawcy judaizmu. Kaplica  jest zaprojektowana w taki sposób, aby odwiedzający ją nie przeszkadzali sobie nawzajem.  

            Wizyta w porcie lotniczym wzbogaciła wiedzę zarówno zawodową, jak i ogólną uczestników szkolenia SZP-4/10. Uatrakcyjniła też kilkumiesięczny pobyt w Centrum Szkolenia Policji. 

 

 

                                                                                   Elżbieta Parzych/Hanna Grochowska

zdj. ze zbiorów słuchaczy SZP-4/10/IX/4

  

Powrót na górę strony