Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sukces naszych słuchaczy

Data publikacji 03.02.2011

Wczoraj, w Centrum Szkolenia Policji do egzaminu końcowego przystąpiło 84 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-3/10. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na egzaminie wyniosła 5,46!

           Wyniki egzaminu końcowego pozwalają twierdzić, że słuchacze zostali dobrze przygotowani do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej.

            Efekty ponad sześciomiesięcznego szkolenia stały się powodem do dumy nie tylko dla słuchaczy, ale też dla ich bliskich, którzy byli obecni w czasie wręczania świadectw.

            W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski, kierownicy komórek organizacyjnych CSP oraz nauczyciele policyjni.

            Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego podinsp. Grzegorz Winnicki omówił przebieg szkolenia i egzaminu. Wskazał także osoby wyróżnione listem gratulacyjnym.

            Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki skierował do słuchaczy słowa uznania, przypomniał również, że działalność naszej instytucji zyskała uznanie aż 71% społeczeństwa, co zobowiązuje wszystkich funkcjonariuszy do podjęcia działań w celu utrzymania co najmniej takiej oceny. Życzył też absolwentom wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i wielu sukcesów w służbie.

 

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Powrót na górę strony