Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gratulacje dla „drogówki”!

Data publikacji 02.02.2011

Kolejnych 64 policjantów zakończyło naukę na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego realizowanym w Centrum Szkolenia Policji.

          Absolwenci kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego oznaczonego symbolem RD-8/10 zostali doskonale przygotowani do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego. Aż 97 % słuchaczy otrzymało świadectwo ukończenia kursu z wpisaną oceną dobrą!

          W uroczystości zakończenia kursu wzięli udział: przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Marek Konkolewski i nadkom. Marcin Książkiewicz, a także Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego CSP mł. insp. Elżbieta Kołodziejska – Powalska, Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego podkom. Radosław Kobryś i Zastępca Przewodniczącego nadkom. Marcin Groszkowski.   

Hanna Grochowska

zdj. Radosław Kobryś ZRD

Powrót na górę strony