Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 26.01.2011

Wczoraj zakończyła się dwudniowa narada podsumowująca całoroczną pracę polskiej Policji. W naradzie wzięli udział: Minister Sprawa Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Adam Rapacki.

            W spotkaniu uczestniczyli Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendanci Szkół Policji, Dyrektorzy Biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych.

            Naradę rozpoczął Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Następnie Zastępcy Komendanta Głównego Policji dokonali podsumowania działań poszczególnych służb: kryminalnej - nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, prewencyjnej – nadinsp. Waldemar Jarczewski i logistycznej – nadinsp. Andrzej Trela.

            Zadania i cele, jakie stoją przed Policją w związku z przygotowaniami Polski do Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej omówili Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji – nadkom. Irmina Adamska, Dyrektor Głównego Sztabu Policji – insp. Krzysztof Lis oraz Zastępca Dyrektora Biura Finansów – Pan Zbigniew Nycz.

            Dyrektor Głównego Sztabu Policji insp. Krzysztof Lis przedstawił także stan przygotowań polskiej Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

            Projekty informatyczne planowane do realizacji w 2011 roku zaprezentował Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Radosław Chinalski.

            W programie narady znalazły się również zagadnienia dotyczące statystyki wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych, z którymi zebranych zapoznał Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego mł. insp. Paweł Rybicki oraz temat Policji w mediach, o czym mówił Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Mariusz Sokołowski.

            Priorytety polskiej Policji w 2011 roku przedstawione przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka były ostatnim zagadnieniem narady.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony